ΑΑΔΕ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 22 Μαρτίου 2023

ΑΑΔΕ: Αναβάθμιση υφιστάμενων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών για τη διασύνδεση με τα POS

Οσο περνάει ο καιρός, η υποχρέωση για την αναβάθμιση των Ταμειακών μηχανών και η σύνδεση με τα τραπεζικά τερματικά αρχίζει να απασχολεί ουσιαστικά τις επιχειρήσεις.
Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου της ΑΑΔΕ 22/3/2023, καθορίστηκαν οι τεχνικές απαιτήσεις και προθεσμίες αναβάθμισης για περίπου 300,000 εν λειτουργία Φορολογικές Ταμειακές Μηχανές (ΦΤΜ) και ΑΔΗΜΕ.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ (ΕΑΦΔΣΣ)
Σύμφωνα με το Δελτίο, οι φορολογικοί μηχανισμοί (ΕΑΦΔΣΣ) δεν συμπεριλαμβάνονται στην συγκεκριμένη αναβάθμιση και οι αναφερόμενες ημερομηνίες υποχρέωσης από τις επιχειρήσεις δεν ισχύουν για τους κατοχους μηχανισμών ΕΑΦΔΣΣ.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ
Με την ολοκλήρωση της αναβάθμισης, οι υφιστάμενες εν λειτουργία ΦΤΜ και ΑΔΗΜΕ θα μπορούν να διασυνδέονται με τερματικά καρτών πληρωμών (EFT/POS), προκειμένου να μεταδίδουν σε αυτό το ποσό πληρωμής με κάρτα και ταυτόχρονα να διασφαλίζεται η έκδοση της σχετικής απόδειξης.

Επίσης, στην απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, καθορίζονται προδιαγραφές για την διαβίβαση συμπληρωματικών πληροφοριών από τους ΦΗΜ προς την ΑΑΔΕ, σχετικές με την πληρωμή με κάρτες, και για τη δυνατότητα αναβάθμισης λογισμικού χωρίς την επιτόπια επίσκεψη τεχνικού.

Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης της αναβάθμισης ορίζεται
30.06.2023 για επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως 100.000€ &
31.07.2023 με κύκλο εργασιών άνω των 100.000€

Δειτε εδώ το Δελτίο Τύπου


ΠΟΛ 1011 ΦΕΚ Β' 85

Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2020

Απόσυρση από την χρήση μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1234/9.10.2002 (1362 Β') και ΠΟΛ 1135/26.10.2005 (1592Β'), εκτός των ΕΑΦΔΣΣ και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων.

ΠΟΛ 1011 ΦΕΚ Β' 85 24/1/2020 (Συμπεριλαμβάνεται η λίστα των μοντέλων που αποσύρονται)

 

ΠΟΛ 1218

Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018

Διασύνδεση των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ) των πρατηρίων καυσίμων με τις αντλίες διάθεσης υγραερίου κίνησης ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου για την έκδοση των παραστατικών πωλήσεων. Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών.

ΠΟΛ 1218/18

 

ΠΟΛ 1195

Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2018

Αναβάθμιση - Ρύθμιση των Λογισμικών Υποστήριξης (Driver A & B). Διευκρινίσεις για τα αρχεία _e.txt που παράγουν οι ΕΑΦΔΣΣ. Συγχρονισμός Ώρας ΦΗΜ & Ρύθμιση Παραμέτρων.

ΠΟΛ 1195/18

 

ΠΟΛ 1196/17

Παρασκεύη, 8 Δεκεμβρίου 2017

Η ΠΟΛ 1196/17 αναφέρει αναλυτικά τα μοντέλα Ταμειακών Μηχανών που αποσύρονται.

ΠΟΛ 1196/8-12-2017

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου 2017

ΑΑΔΕ: ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, οι κάτοχοι Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) οι οποίοι δεν έχουν δυνατότητα έκδοσης απόδειξης λιανικών συναλλαγών σε ευρώ και εξακολουθούν να εμφανίζονται στο υποσύστημα Taxis ως ενεργοί, καλούνται να δηλώσουν την εκπρόθεσμη παύση αυτών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., μέχρι την 28-02-2018. Από την 01-03-2018 και στο εξής τυχόν εμφάνιση ΦΗΜ της ανωτέρω κατηγορίας ως ενεργού στο υποσύστημα Taxis, συνιστά για τον κάτοχο-χρήστη αυτού παράβαση των διατάξεων της περίπτωσης ια΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του ν.4174/2013.

Με την ίδια απόφαση, αποσύρονται από την χρήση οι ΦΗΜ των οποίων η διάθεση, η μεταβίβαση μεταχειρισμένων, η χρηματοδοτική μίσθωση καθώς και η τοποθέτηση φορολογικών μνημών λόγω πλήρωσης των παλαιών έχει ρητά απαγορευτεί από 01-10-2008 με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1063/26.3.2008. Οι κάτοχοι των ανωτέρω ΦΗΜ, υποχρεούνται να δηλώσουν μέχρι την 31-05-2018, την παύση αυτών κατά περίπτωση στο σύστημα TaxisNet ή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., όπως αναλυτικά καθορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Από την 01-06-2018 και εξής, τυχόν εμφάνιση ΦΗΜ της κατηγορίας αυτής ως ενεργού στο υποσύστημα Taxis, συνιστά για τον κάτοχο-χρήστη αυτού παράβαση των διατάξεων της περίπτωσης ια΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του ν.4174/2013.

Το πρόστιμο επιβάλλεται, όταν διαπιστώνεται ότι η επιχείρηση εκδίδει στοιχεία λιανικής πώλησης χωρίς τη χρήση φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού, ή από φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό, ο οποίος δεν λειτουργεί με εγκεκριμένες προδιαγραφές, και ανέρχεται στα πεντακόσια (500) ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο.

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/38201

 

ΠΟΛ 1270/11

Η υποβολή του δελτίου αποστολής ή του δελτίου αποστολής - τιμολογίου, που εκδίδεται από τον πωλητή φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστηματων, με την ενδειξη «για τη ΔΟΥ του αγοραστή" », αντι της αποστολής αυτού σε φυσική μορφή, γίνεται με ηλεκτρονική υποβολή του περιεχομένου του εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία έκδοσης, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του διαδικτύου, στον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων) (Γ.Γ.Π.Σ.).

(ΠΟΛ.1270/28-12-2011, Άρθρο 1 Παράγρ 2).

Η υποβολή του εντύπου Δ11 μέσω TaxisNet γίνεται από 22/12/2011 προαιρετικά και από 1/6/2012 υποχρεωτικά
Δείτε σχετικά :http://www.gsis.gr/on_line_ypiresies/epixiriseis/e-epixiriseis.html

 
Η Θεσμοθέτηση του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2012 «ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 29-12-2011»
 
 
Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών - Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτού. «ΠΟΛ: 1009 / 05-01-2012»


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

«ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ, ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

Στο άρθρο 1 του ν. 1809/1988 (Α' 222) προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής: «Οι επιτηδευματίες που εκδίδουν αποδείξεις λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών με χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών, υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά τα δεδομένα των φορολογικών στοιχείων που εκδίδονται, σε βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.»   ...ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ...


Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2011, Σχέδιο νόμου "Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας υπουργείου οικονομικών"  ... περισσότερα ... 

 

Διαβίβαση, αποδοχή και αποθήκευση τιμολογίων με ηλεκτρονικά μέσα (Ηλεκτρονική Τιμολόγηση, e-Invoicing). ΠΟΛ 1049/21-03-2006 ... περισσότερα ... 

Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2018

Η Σύνθεξ διαθέτει το  Λογισμικό Υποστήριξης eSignex 7.4.x.x (Driver Τύπου Α & Τύπου Β) προσαρμοσμένο στις τελευταίες απαιτήσεις του Νόμου (ΠΟΛ 1166/18, 1167/18 & 1195/18).

Συνεργάτες/Πιστοποιημένοι Τεχνικοί έχουν πρόσβαση στο αντίστοιχο Λογισμικό Υποστήριξης (Downloads/Βοηθήματα Συνεργατών) μετά την επιτυχή Είσοδο τους στο site της Σύνθεξ.    

Μετάβαση σε Downloads/Βοηθήματα Συνεργατών


Νοέμβριος 2014

Η Σύνθεξ διαθετει το Λογισμικό Υποστήριξης eSignex- A v.7.3.x.x & eSignex-B v.7.3.x.x για ΕΑΦΔΣΣ Synthex 7013 ΕΖ συμφωνα με τις Τεχνικες Προδιαγραφές της ΠΟΛ 1220/12.

Συνεργάτες/Πιστοποιημένοι Τεχνικοί έχουν πρόσβαση στο αντίστοιχο λογισμικό (Downloads/Βοηθήματα Συνεργατών) μετά την επιτυχή Είσοδο τους στο site της Σύνθεξ.

Μετάβαση σε Downloads/Βοηθήματα Συνεργατών

 

Σεπτέμβριος 2013

Η Σύνθεξ διαθετει το Λογισμικό Υποστήριξης eSignex- A v.7.3.x.x & eSignex-B v.7.3.x.x για ΕΑΦΔΣΣ Synthex 7010 συμφωνα με τις Τεχνικες Προδιαγραφές της ΠΟΛ 1221/12.

Συνεργάτες/Πιστοποιημένοι Τεχνικοί μπορούν να έχουν πρόσβαση στο αντίστοιχο λογισμικό (Downloads/Βοηθήματα Συνεργατών) μετά την επιτυχή Είσοδο τους στο site της Σύνθεξ.

Μετάβαση σε Downloads/Βοηθήματα Συνεργατών

 

Beta έκδοση 6.2 του νέου eSigner 25/5/2012

Συμπεριλαμβάνει ότι και η έκδοση  6.1 αλλά και πολλές νέες δυνατότες.
Αυτόματη εγκατάσταση του εικονικού εκτυπωτή, χρήση κωδικών ασφαλείας για τους χρήστες, δυνατότητα καλύτερης ρύθμισης για την τοποθέτηση της υπογραφής με πολλές επιλογές, δυνατότητα όχι μόνο εκτύπωσης  αλλά και αποθήκευσης των αρχείων που σημαίνονται σε φακέλους, με αποτέλεσμα τη γρήγορη και εύκολη διαχείρησή τους.

Ευκαιρία λοιπόν για να τη δοκιμάσετε... με ένα κλικ εδώ κατεβάστε την νέα Beta έκδοση.


e-Signer++EDI 6.1, Ημερομηνία Έκδοσης Μαρτίου 15, 2011:

Η Σύνθεξ αναγγέλλει την 15η Μαρτίου 2011 ως την ημερομηνία επίσημης διάθεσης του λογισμικού της eSigner++EDI Έκδοση 6.1,  που αποτελείται από τον ΦΗΜ Τύπου-Α Driver με πλήρη υποστήριξη για PDF και κάθε άλλο format παραστατικών, καθώς και επιπλέον modules για Μετατροπή - Βελτίωση Εκτύπωσης Εγγράφων, Αρχειοθέτηση Παραστατικών και άλλων Εγγράφων, Ηλεκτρονική Αποστολή - Ανταλλαγή Παραστατικών (EDI), Ηλεκτρονικοποίηση - Μετασχηματισμό Εγγράφων - Δεδομένων και άλλες δυνατότητες    ... περισσότερα ...

Biz Tek Talk Newsletter Εγγραφή

  • View Previous Editions
    Επιχειρησιακά, Τεχνικά, Οικονομικοπολιτικά και άλλα Νέα και Θέματα που μπορεί να ενδιαφέρουν επιχειρήσεις και οργανισμούς γενικά ...