Επιχειρηματικά - Τεχνολογικά - Συζητήσιμα 

Posted by Bizy Teky Talker Wednesday, January 18, 2012 12:22:00 AM

Τώρα όσο Ποτέ ... Ηγείσαι, Ακολουθείς ή Φεύγεις ...

Το τελευταίο φαίνεται το ευκολότερο αλλά είναι το πιό σκοτεινό μέλλον ...

Το μεσαίο φαίνεται το προσφορότερο αλλά είναι το πιό αμφίβολο μέλλον ...

Το πρώτο φαίνεται το δυσκολότερο αλλά είναι και το πιό σίγουρο μέλλον.

Biz Tek Talk Forums - Blogs - Links

Αρχίστε ή συμμετάσχετε σε ανοιχτές συζητήσεις (φόρουμς) σχετικά με επιχειρηματικά, τεχνικά, οικονομικοπολιτικά και άλλα θέματα ...

Σύνθεξ Φόρουμς Ανοιχτά για Όλους.