Η Ηλεκτρονική Υπογραφή (Ηλ. Υπογραφή ή eΥπογγραφή ή αλλιώς ψηφιακή υπογραφή) είναι η έννοια που χρησιμοποιείται σε σχέση με τα ηλεκτρονικά έγγραφα (αρχεία) για να εξυπηρετήσει τον ίδιο σκοπό που εξυπηρετούν η υπογραφή ή/και η σφράγιση εγγράφων σε χαρτί.  Όταν ένα έγγραφο είναι αποτυπωμένο (γραμμένο, εκτυπωμένο) σε χαρτί, και κάποιος υπογράφει ή χρησιμοποιεί κάποια μορφή σφραγίδας πάνω σ’ αυτό το έγγραφο, υποδηλώνει κάποια μορφή επικύρωσης, συμφωνίας, έγκρισης, συγκατάθεσης, συμμόρφωσης κλπ. σχετικά με το συγκεκριμένο έγγραφο.   Αντίστοιχα, με ένα ηλεκτρονικό έγγραφο, κάποιος μπορεί να βάλει μια eΥπογγραφή ή/και μια eΣφραγίδα για να υποδηλώσει ανάλογες μορφές επικύρωσης.   Ως εκ τούτου, ένα κατάλληλα (σύμφωνα με κανονισμούς) eΥπογεγγραμένο ή/και eΣφραγγισμένο ηλεκτρονικό έγγραφο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τους ίδιους και όλους τους σκοπούς και ίσως περισσότερους από αυτούς που το αντίστοιχο έγγραφο σε χαρτί θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί.

Έτσι, θα μπορούσαμε να μειώσουμε σε μεγάλο βαθμό τα ποσά από τα κόστη εκτύπωσης, όπως το χαρτί, των άλλων αναλωσίμων, τον χρόνο εκτύπωσης κ.λ.π..   Επίσης με αυτόν τον τρόπο (Ηλ. Υπογραφής), οι επιχειρήσεις μπορούν να αυτοματοποιήσουν και να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα πολλών διαδικασιών και λειτουργιών, την καλύτερη επιβολή της νομικής συμμόρφωσης, την μείωση του κινδύνου ευθύνης και να έχουν διάφορα άλλα οφέλη, βοηθώντας παράλληλα στην προστασία του περιβάλλοντος.    Τριάντα (30) δισεκατομμύρια έγγραφα ανά έτος, εκτυπώνονται από εταιρείες των ΗΠΑ και μόνο.  Το ποσό αυτό μάλλον τριπλασιάζεται αν συμπεριλάβουμε τον υπόλοιπο κόσμο.   Ακόμα υψηλότερος πρέπει να είναι ο αριθμός κυβερνητικών εγγράφων που εκδίδουν οι Κυβερνήσεις σε όλον τον κόσμο.   Το συνολικό κόστος χειρόγραφης υπογραφής και άλλων τρόπων χειρισμού επικύρωσης των εγγράφων σε χαρτί, εκτιμάται κατά μέσο όρο στα 6,50 δολάρια ή 5,0 ευρώ ανά έγγραφο.  Τα οφέλη και τα κέρδη θα είναι σίγουρα σημαντικότατα,  αν οι χρήσεις εφαρμογών και λύσεων Ηλεκτρονικής Υπογραφής συνεχίσουν να βελτιώνουν την ηλεκτρονικοποίηση πολλών διαδικασιών πέρα από το απλά να αντικαθιστούν την διαδικασία υπογραφής σε χαρτί.

____________________________________________________________________________________

Πληθώρα βιομηχανιών και κυβερνήσεων ανά τον κόσμο έχουν αναγνωρίσει τα μεγάλου μεγέθους οφέλη της Ηλ. Υπογραφής και την ανάγκη αλλαγής των συμβατικών τρόπων επικύρωσης, όσον αφορά την χειρόγραφη υπογραφή και σφραγίδα, και την αντικατάσταση αυτών με ηλεκτρονικά μέσα.  Ως αποτέλεσμα, οι περισσότερες χώρες έχουν υιοθετήσει την σχετική νομοθεσία και διατάξεις που προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά της Ηλεκτρονικής Υπογραφής (και της Ηλεκτρονικής Σφραγίδας), όπως επίσης και τις σχετικές διαδικασίες και διεργασίες, στη βάση των οποίων όταν επικυρώνεται (με Ηλ. Υπογραφή/Σφραγίδα) ένα Ηλεκτρονικό έγγραφο θεωρείται νόμιμο και επικυρωμένο ισάξια με την συμβατική χειρόγραφη επικύρωση.  Υπάρχουν διαφορές στην νομοθεσία από χώρα σε χώρα, αλλά όλες οι χώρες έχουν θεσπίσει κάποιου είδους νομική αναγνώριση της ηλεκτρονικής επικύρωσης, ως ισάξιας της χειρόγραφης, σε βάσεις κατά πολύ κοινές.

Επιπλέον, σε πολλές βιομηχανίες υπάρχουν κανονισμοί που καθορίζουν τον τρόπο χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπογραφής ως αντικατάσταση της χειρόγραφης, για τις μεταξύ των συναλλαγές.   Περαιτέρω, δεν υπάρχει κάποιο εμπόδιο για τις διάφορες εταιρείες και οργανισμούς ως προς τον τρόπο χρήσης και την μορφή της Ηλεκτρονικής Υπογραφής καθώς και την αξιοποίηση λύσεων για την βελτίωση εσωτερικών, συνεργασιών και πελατειακών διαδικασιών καθώς και τη βελτίωση του σχετικού κόστους.

________________________________________________________________________________________

 

Η Σύνθεξ είναι από τους πρωτοπόρους και ηγήτορες στην ανάπτυξη λύσεων και στην αγορά εφαρμογών και συσκευών ηλεκτρονικής υπογραφής, που χρησιμοποιούνται για την ηλεκτρονική τιμολόγηση αλλά και την φορολογική συμμόρφωση των επιχειρήσεων σε διάφορες χώρες.  Οι μηχανισμοί ασφαλούς υπογραφής (σήμανσης) της Σύνθεξ και οι σχετικές εφαρμογές λογισμικού είναι εγκατεστημένες και χρησιμοποιούνται από άνω των 40.000 χρηστών σε διάφορες επιχειρήσεις και οργανισμούς που κυμαίνονται από τις μικρότερες επιχειρήσεις και οργανισμούς μέχρι τις μεγαλύτερες πολυεθνικές εταιρείες.

Με βάση την ανωτέρω τεχνογνωσία και τις σχετικές λύσεις μας, η Σύνθεξ μπορεί να σας βοηθήσει με πολλούς τρόπους να χρησιμοποιήσετε τις μεθόδους της Ηλ. Υπογραφής (Ηλ. Σήμανσης) για να αντικαταστήσετε τις βασισμένες σε έγγραφα διαδικασίες με ηλεκτρονικές διαδικασίες, να μειώσετε κόστη και να βελτιώσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησης ή του οργανισμού σας ενώ συγχρόνως θα προστατεύετε το περιβάλλον.  Οι λύσεις μας eSignApps (eSignature Appliances) σας παρέχουν μία ευέλικτη πλατφόρμα λογισμικού και συσκευών, με την οποία μπορείτε να διαμορφώσετε, να συνθέσετε και να αναπτύξετε διάφορες εφαρμογές Ηλ. Υπογραφής και ηλεκτρονικοποίησης διαφόρων διαδικασιών.

Επικοινωνία - Ελλάδα

 

Διευθύνσεις: 

Synthex Tech Center - Αν. Αττική

Λεωφ. Μαραθώνος 325 (19o χλμ)
Παλλήνη 15351

Τηλ: 

(+30) 210 2517882

Φαξ:   

(+30) 210 2517450

Emails: 

contact@synthex.gr

sales@synthex.gr

service@synthex.com

 

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας:

Για έκτακτο τεχνικό πρόβλημα

email: service@synthex.com με σύντομη περιγραφή του θέματος

Τηλ: 2102517882 επιλέγοντας το 3 για έκτακτη τεχνική υποστήριξη.

Τεχνικό Τμήμα : 6979229725

Πωλήσεις : 6979229723

Διάφορα Έκτακτα Θέματα : 6979229721