Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων (Electronic Data Interchange - ΕDI), είναι o όρος που χρησιμοποιείται ανέκαθεν και γενικά όσον αφορά τη μεταφορά δεδομένων χρησιμοποιώντας συμφωνηθέντα πρότυπα μηνυμάτων από υπολογιστή σε υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.  Στον χώρο των επιχειρήσεων το EDI χρησιμοποιείται  για την ανταλλαγή παραστατικών και άλλων εμπορικής σημασίας εγγράφων, όπως π.χ Τιμολόγιο, Δελτίο Παραγγελίας, Δελτίο Αποστολής, μεταξύ της επιχείρησης και των πελατών, συνεργατών, προμηθευτών κλπ.   Αργότερα, με την διάδοση της χρήσης του Ιντερνέτ για τη μεταφορά και ανταλλαγή αρχείων, διάφοροι όροι όπως eΤιμολόγηση (eInvoicing), eΠαραγγελία (ePurchasing), eΠληρωμή (ePayment), άρχισαν να χρησιμοποιούνται ακολουθώντας τη συνήθεια της χρήσης του “e” στην αρχή της λέξης για να εκφράσουμε την Ηλεκτρονικοποίηση και τον Αυτοματισμό της αντίστοιχης δραστηριότητας, διαδικασίας, υπηρεσίας κλπ., κυρίως με τη χρήση του Ιντερνέτ.

Όμως, o όρος EDI συνεχίζει ακόμα να χρησιμοποιείται ευρέως σε όλο τον κόσμο όσον αφορά το γενικό πλαίσιο για τη μεταφορά/ανταλλαγή δεδομένων (αρχείων), που συμπεριλαμβάνει όλα τα παραπάνω (παραστατικά επιχειρήσεων) αλλά και άλλες πτυχές του ηλεκτρονικού επιχειρείν, καθώς και την ανταλλαγή και διαχείριση πολλών άλλων ηλεκτρονικών δεδομένων ή/και αρχείων σε άλλους τομείς όπως υπηρεσίες υγείας, νομικές υπηρεσίες, κυβερνητικές υπηρεσίες και ούτω καθ' εξής.  Επίσης, οι όροι Ηλ. Εμπόριο (eCommerce or EC) και Ηλ. Επιχειρείν (eBusiness, EB or eBiz) χρησιμοποιούνται πολύ, μαζί με το EDI ή/και από μόνοι τους, όσον αφορά όλα τα σχετικά με EDI αλλά και περαιτέρω όσον αφορά την πιό ολοκληρωμένη ηλεκτρονικοποίηση διαδικασιών και της λειτουργίας γενικά των επιχειρήσεων και οργανισμών.  

Με ανθρώπους που έχουν βιώσει και εργαστεί με όλες τις πτυχές και τις εξελίξεις του EDI και του eBusiness, στη Σύνθεξ κατανοούμε ότι oι εξελίξεις σε  Ελλάδα και Ευρώπη σχετικά με την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση (eInvoice) όχι μόνο πρέπει να θεωρούνται ως μέρος αλλά και πρέπει να επεκτείνονται μέσα στο γενικό πλαίσιο ηλεκτρονικοποίησης και αυτοματισμού που εννοείται με το EDI και το eBusiness.   Σε αυτές τις βάσεις, προσφέρουμε τις εφαρμογές λογισμικού μας SynEDIX ως μία EDI eXtended πλατφόρμα λύσεων όπου συμπεριλαμβάνουμε βέβαια την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση (eInvoicing).  

Περαιτέρω, με το SynEDIX σε συνδυασμό με τις λύσεις eSignApps και eServiSyn, παρέχουμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο καινοτομίας και πλεονεκτημάτων όσον αφορά τις δυνατότητες ηλεκτρονικοποίησης διαδικασιών και λειτουργιών.   Έτσι, δίνουμε την ευκαιρία σε μικρότερες και μεσαίες επιχειρήσεις να εκμεταλευτούν πλεονεκτήματα που μέχρι πρόσφατα δεν τους ήταν προσιτά.   Επίσης όμως και οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις και οργανισμοί μπορούν να  καινοτομήσουν και να ηγηθούν στη βελτίωση της ποιότητας και της αποδοτικότητας των διαδικασιών τους.

 

 

Επικοινωνία - Ελλάδα

 

Διευθύνσεις: 

Synthex Tech Center - Αν. Αττική

Λεωφ. Μαραθώνος 325 (19o χλμ)
Παλλήνη 15351

Τηλ: 

(+30) 210 2517882

Φαξ:   

(+30) 210 2517450

Emails: 

contact@synthex.gr

sales@synthex.gr

service@synthex.com

 

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας:

Για έκτακτο τεχνικό πρόβλημα

email: service@synthex.com με σύντομη περιγραφή του θέματος

Τηλ: 2102517882 επιλέγοντας το 3 για έκτακτη τεχνική υποστήριξη.

Τεχνικό Τμήμα : 6979229725

Πωλήσεις : 6979229723

Διάφορα Έκτακτα Θέματα : 6979229721