Ηλεκτρονική Ανταλλαγή και Ενσωμάτωση Αρχείων

Ηλ. Τιμολόγηση, Ανταλλαγή άλλων Παραστατικών και Αρχείων

Το SynEDIX είναι ένα παραμετροποιήσιμο και ευέλικτο πρόγραμμα για την ηλεκτρονικοποίηση της τιμολόγησης και άλλων παραστατικών. Μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Έχει την δυνατότητα να μετατρέπει τα παραστατικά σε e-παραστατικά ανεξαρτήτως της εμπορικής εφαρμογής και του φορολογικού μηχανισμού που τα έχει σημάνει. Δηλαδή μπορεί να λειτουργήσει με οποιαδήποτε εφαρμογή και φορολογικό μηχανισμό.

Πως μπορεί το SynEDIX να βοηθήσει την επιχείρησή σας ; 

 Βοηθάει σε μεγάλο ποσοστό στην αύξηση της παραγωγικότητας που οφείλεται στην εξοικονόμηση χρόνου απ΄ ότι απαιτεί συνήθως η παραδοσιακή  διαδικασία αποστολής τιμολογίων και άλλων παραστατικών, (εκτύπωση, αποστολή σε ταχυδρομείο, παραλαβή, αρχειοθέτηση κ.λ.π).

 • Μειώνει σημαντικά το κόστος της έκδοσης και διαχείρισης παραστατικών με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση σε πολύ μεγάλο ποσοστό από έξοδα  όπως, αναλώσιμα εκτύπωσης , μελάνι, χαρτί, κλπ. καθώς και από τα ταχυδρομικά τέλη ή από άλλη υπηρεσία αποστολής.

 

• e –τιμολόγηση και e-αποστολή παραστατικών εύκολα και γρήγορα με e-mail (πρωτόκολλο SMTP), πλήρης υποστήριξη κάθε άλλου πρωτόκολλου με την χρήση του SynEDIX Advanced και Expert
• Υποστήριξη e-αποστολής παραστατικών ανεξάρτητα εμπορικής εφαρμογής και μοντέλου φορολογικού μηχανισμού
• Παραμετροποίηση, Ευελιξία γενικών επιλογών λειτουργιών και διαδικασιών
• Αποστολή σε πολλαπλούς παραλήπτες ανά παραστατικό,
          • Μαζική Αποστολή χωρίς την μεσολάβηση του χρήστη ή με μεσολάβηση του χρήστη ανά παραστατικό
          • Επισυναπτόμενα:  .pdf, .xps, .txt ή/και _a.txt, _b.txt, και επίσης άλλα έγγραφα τα οποία επιθυμεί να επισυνάψει ο αποστολέας
• Δυνατότητα προγραμματισμού εκτέλεσης λειτουργίας (Scheduling)
• Βασική Οργάνωση/Αρχειοθέτηση
• Βελτίωση εκτύπωσης π.χ. Format Dos σε Format Pdf
• Επιλογή email sender για την αποστολή των emails
• Επιλογή για επιβεβαίωση παραλαβής/ανάγνωσης των emails
• Δυνατότητα επανάληψης (resend) της αποστολής
• Υποστήριξη πολυγλωσσικότητας παραστατικού
• Παροχή ενημερωτικών μηνυμάτων για την εκτέλεση των λειτουργιών στον χρήστη ή στον διαχειριστή του συστήματος.
Βάση Δεδομένων Συναλλασσόμενων, Παραστατικών κ.λ.π., παραμετροποιήσιμες διαδικασίες ανα Συναλλασσόμενο
Τήρηση, Οργάνωση και Αρχειοθέτηση  εισερχόμενων / εξερχομένων e-παραστατικών
Υποστήριξη πολλαπλών format pdf, txt, rtf, doc, xps κ.λ.π. από διάφορους ΦΗΜ Α ή Β
Δυνατότητες και Εργαλεία διαμόρφωσης δεδομένων των εξερχομένων/εισερχομένων παραστατικών για την Αυτοματοποίηση Εισαγωγής Δεδομένων και integration με :
ERP
CRM
MRP
άλλα συστήματα
Διάφορα Προϊόντα και Υπηρεσίες για  Πρωτοκόλλα Επικοινωνίας, Αντιστοίχιση (Mapping)  Δεδομένων σε EDI Standards (X12, EDIFACT, UN/CEFACT, ebXML κλπ) για επέκταση των δυνατοτήτων Διαχείρισης της Επικοινωνίας, Μεταφοράς και Χρήσης EDI Αρχείων με Εκτεταμένη Ασφάλεια, Αξιοπιστία και δυνατότητες APM
Yποστηριζόμενα Πρωτόκολλα Επικοινωνίας: AS2, AS3, ebMS, FTP/s, SSH FTP, HTTP/s, IBM WebSphere MQ,  MLLP, OFTP, OFTP2, RosettaNet RNIF, SMTP/s,  Web Services

Επικοινωνία - Ελλάδα

 

Διευθύνσεις: 

Synthex Tech Center - Αν. Αττική

Λεωφ. Μαραθώνος 325 (19o χλμ)
Παλλήνη 15351

Τηλ: 

(+30) 210 2517882

Φαξ:   

(+30) 210 2517450

Emails: 

contact@synthex.gr

sales@synthex.gr

service@synthex.com

 

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας:

Για έκτακτο τεχνικό πρόβλημα

email: service@synthex.com με σύντομη περιγραφή του θέματος

Τηλ: 2102517882 επιλέγοντας το 3 για έκτακτη τεχνική υποστήριξη.

Τεχνικό Τμήμα : 6979229725

Πωλήσεις : 6979229723

Διάφορα Έκτακτα Θέματα : 6979229721

SynEDIX - Basic

SynEDIX
Electronic Data-Doc
Integrated eXchange

Ηλεκτρονική Ανταλλαγή
και Ενσωμάτωση Αρχείων

SynEDIX - Basic
Βασικές Λειτουργίες

  • Για κάθε παραστατικό που επιθυμείτε να αποσταλεί ηλεκτρονικά, το SynEDIX - Basic αναλαμβάνει να παραλάβει τα _a.txt, _b.txt, .pdf του κάθε παραστατικού και να τα επισυνάψει σε e-mail έτοιμα να αποσταλούν.

  • Το e-mail ανοίγει για το κάθε σετ αρχείων με το e-mail του παραλήπτη, και ο αποστολέας μπορεί να ελέγξει, συμπληρώσει και αποστείλει.

  • Εκτός από το  _a.txt & _b.txt, τα οποία απαιτούνται από τον Ελληνικό Νόμο για να είναι έγκυρο το ηλεκτρονικό παραστατικό, μπορείτε να επισυνάψετε στο ίδιο e-mail και το ηλεκτρονικό παραστατικό σε εκτυπώσιμη .pdf ή .doc ή .rtf ή .txt ή .xps μορφή. Το e-mail και ο αριθμός του παραστατικού θα πρέπει να είναι σε ηλεκτρονικά αναγνώσιμη/αναζητήσιμη μορφή.

  • Εάν για την σήμανση των παραστατικών χρησιμοποιείτε Φορολογικός Μηχανισμός της SYNTHEX, τότε το  SynEDIX - Basic αναλαμβάνει όλη την διαδικασία. Σήμανση παρατατικού - δημιουργία _a.txt, _b.txt - δημιουργία .pdf - Επισύναψη των απαραίτητων αρχείων, έτοιμα για έλεγχο & αποστολή.

Διάφοροι άλλοι τρόποι εκτύπωσης / αποστολής όπως αυτόματη αποστολή υποστηρίζονται με το SynEDIX - Advanced.