Η Σύνθεξ έχει ένα διεθνή προσανατολισμό από την ίδρυσή της το 1990 ως εταιρία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και ανάπτυξης λογισμικού στις Ηνωμένες Πολιτείες, απ' όπου υπηρέτησε διεθνώς έναν αριθμό μικρότερων και μεσαίων επιχειρήσεων καθώς και μεγαλυτέρων πολυεθνικών εταιρειών.  Η εταιρεία εγκαθίδρυσε την παρουσία της στην Ευρώπη - Ελλάδα περί το 2000, όπου πρωτοστάτησε και ηγήθηκε στην ανάπτυξη καινοτομικών προϊόντων και της αγοράς συσκευών και λογισμικού σχετικών με λύσεις Ηλεκτρονικής Υπογραφής για την Ηλεκτρονική Σήμανση Παραστατικών.  Οι λύσεις αυτές χρησιμοποιούνται ως βάση για τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου της αυθεντικότητας και της φορολογικής νομιμότητας των επιχειρησιακών συναλλαγών, τα οποία στην Ελλάδα ονομάζονται Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί - ΦΗΜ ΕΑΦΔΣΣ.

Σήμερα, αξιοποιώντας την μακροχρόνια εμπειρία και το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας της Ηγετικής της Ομάδας,  καθώς και το Syn.Net - Synthex Δίκτυο Συνεργατών Υπηρεσιών και Τεχνολογίας, η εταιρεία επεκτείνει σημαντικά τις λύσεις της Ηλεκτρονικής Υπογραφής σε εφαρμογές ηλεκτρονικής αυθεντικοποίησης, πιστοποίησης, ασφάλειας και συμμόρφωσης κάθε ηλεκτρονικού εγγράφου, αρχείου και συναλλαγής.  Περαιτέρω, η εταιρία συνδυάζει τις λύσεις αυτές με λύσεις της για την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων, παραστατικών, εγγράφων και το ηλεκτρονικό εμπόριο και την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.  Με βάση τα ανωτέρω καθώς και την εκτενή παρουσία και εμπειρία της στη διεθνή αγορά, η Σύνθεξ επίσης παρέχει συμβουλευτικές και πρακτικές υπηρεσίες ανάπτυξης προϊόντων και λύσεων για τη βελίωση της ποιότητας και της αποδοτικότητας διαδικασιών και για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της διεθνούς επιχειρησιακής δραστηριότητας.

Καθ' όλη τη διάρκεια της επιχειρηματικής μας ιστορίας, όπως και σήμερα και κάθε ημέρα της δραστηριότητάς μας, δεν αισθανόμαστε ικανοποίηση και ησυχία μέχρι να βεβαιωθούμε ότι κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να εκπληρώσουμε την αποστολή μας.  Αυτό παραμένει το ίδιο από την πρώτη ημέρα και θα παραμένει έτσι για πάντα, αφού καλλιεργείται συνεχώς ως σημαντικότατο καθήκον στη σκέψη, τη καρδιά και τη ψυχή όλων των συναδέλφων και των συνεργατών μας.

Η αποστολή μας είναι η συνεχής βελτίωση και ανάπτυξη μιάς επιτυχημένης επιχείρησης με το να εξασφαλίζουμε για τον κάθε πελάτη μας την Αποτελεσματικότερη Χρήση των Καταλληλότερων Επιχειρηματικών και Τεχνολογικών Μεθόδων και Λύσεων που Προάγουν την Αποδοτικότητα και τις Ευκαιρίες Ανάπτυξης.

Η κινητήρια δύναμη και έμπνευσή μας είναι το όραμα μας που περιλαμβάνει επιτυχημένες και κοινωνικά υπεύθυνες εταιρείες και οργανισμούς που παρέχουν υπηρεσίες για την ευημερία και την ευτυχία των ανθρώπων, του έθνους και της κοινωνίας των.  Αυτά δημιουργούν και διατηρούν τη σφοδρή και επίμονη επιθυμία μας να κάνουμε την καλύτερη δυνατή μας προσπάθεια, έτσι ώστε η κάθε ημέρα εργασίας και η κάθε επιτυχία μας να συμβάλλουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό προς την υλοποίηση του οράματός μας.

Ο κύριος στρατηγικός μας στόχος είναι να αναπτύξουμε και να διατηρήσουμε μιά επιτυχημένη επιχείρηση με το να επιδιώκουμε συνεχώς τεχνικά και πρακτικά πλεονεκτήματα που μας επιτρέπουν να προηγούμαστε στην έγκαιρη ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών και λύσεων για επιχειρήσεις και οργανισμούς. Αυτό το κάνουμε πιό συγκεκριμένα για προσεκτικά επιλεγμένους λειτουργικούς τομείς, έτσι ώστε οι υπηρεσίες και λύσεις μας να καλύπτουν κρίσιμες και επίκαιρες ανάγκες για την ανάπτυξη των μικρότερων και μεσαίων επιχειρήσεων.   Περαιτέρω όμως,  επειδή οι λύσεις και υπηρεσίες μας αναθεωρούν, εκσυγρονίζουν και βελτιώνουν τα βασικά στοιχεία κυρίως οριζόντιων λειτουργειών, παρέχουμε και στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις και οργανισμούς την ευκαιρία να καινοτομούν και να ηγούνται.

Οι αντικειμενικοί μας σκοποί λοιπόν βασίζονται στο να επιδιώξουμε και να αποκτήσουμε μιά ηγετική θέση στο να δημιουργούμε και να υποστηρίζουμε ευκαιρίες ανάπτυξης και ευημερίας για τους πελάτες μας παρέχοντάς τους:

  • Τεχνολογικές Λύσεις που χρησιμοποιούν μεθόδους και εφαρμογές eServices και eBusiness οι οποίες τους εξασφαλίζουν τη Συνεχή Βελτίωση Διαδικασιών και Ποιότητας, την Αποδοτικότητα και την Ανάπτυξη.
  • Συμβουλευτικές και πρακτικές υπηρεσίες οι οποίες τους επιτρέπουν να εκμεταλεύονται τις ευκαιρίες σε διεθνή βάση μέσω διεθνούς Μάρκετινγκ, Προμηθειών, Καινοτομίας και Διεθνοποίησης Προϊόντων.

Επικοινωνία - Ελλάδα

 

Διευθύνσεις: 

Synthex Tech Center - Αν. Αττική

Λεωφ. Μαραθώνος 325 (19o χλμ)
Παλλήνη 15351

Τηλ: 

(+30) 210 2517882

Φαξ:   

(+30) 210 2517450

Emails: 

contact@synthex.gr

sales@synthex.gr

service@synthex.com

 

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας:

Για έκτακτο τεχνικό πρόβλημα

email: service@synthex.com με σύντομη περιγραφή του θέματος

Τηλ: 2102517882 επιλέγοντας το 3 για έκτακτη τεχνική υποστήριξη.

Τεχνικό Τμήμα : 6979229725

Πωλήσεις : 6979229723

Διάφορα Έκτακτα Θέματα : 6979229721