Εδώ μπορείτε να θέσετε οποιοδήποτε θέμα προς συζήτηση...

 

2/1/2012 11:44:31 AM
Gravatar
Total Posts 25

e-Τιμολόγιση / SynEDIX

Με το  e-Τιμολόγηση/SynEDIX μπορώ να εκτυπώνω αντίγραφο του παραστατικού εκτός από την ηλεκτρονική αποστολή του?

2/3/2012 2:47:58 PM
Gravatar
Total Posts 0

Re: e-Τιμολόγιση / SynEDIX

Φυσικά. Μέσα από τις ρυθμίσεις του SynEDIX, στο Send Setup, υπάρχει η επιλογή  να εκτυπώνεται παραστατικό όταν ολοκληρώνεται η αποστολή αλλα και  επιλογή του εκτυπωτή που θα γίνει η εκτύπωση.